Thẻ: Quy hoạch

Quy hoạch đô thị Phú Xuyên – Điểm nhấn phía nam Thủ Đô (Phần 1)

Tại đồ án Quy hoạch chung của đô thị vệ tinh Phú Xuyên (Hà Nội) đến năm 2030 vừa được

công bố mới đây, về bố cục không gian kiến trúc cảnh quan chung của đô thị vệ tinh này dựa trên khung cấu trúc mở, bao gồm cây xanh, mặt nước, hồ điều hòa ngằm đảm bảo phát triển bền vững. Không gian mở đô thị có cơ chế thích ứng với hình thái khí hậu biến đổi của khu vực hay ngập lụt…

Phát triển theo một mô hình phi tập trung

Theo quy hoạch, khu đô thị Phú Xuyên được định hướng phát triển không gian theo một mô hình phi tập trung, bao gồm các khung cấu trúc mở của đô thị và hệ thống trung tâm dạng phi tập trung (đa trung tâm và đa chức năng). Dựa trên hệ thống cảnh quan của Vùng (sông Hồng, sông Nhuệ, hành lang xanh theo Quy hoach chung xây dựng Thủ đô) xây dựng khung cấu trúc mở cây xanh, mặt nước, hồ điều hòa giới hạn phát triển cả khu vực xây dựng đô thị. Hệ thống liên kết này cho phép cơ chế tiêu thoát nước của đô thị thích ứng với hoạt động chung của hệ thống tiêu thoát của Vùng, tăng khả năng khai thác không gian mặt nước cho sản xuất thủy sản, làm phong phú không gian mở kể cả trong điều kiện mặt nước thay đổi tăng, giảm trong điều kiện ngập lụt khác nhau.

Hệ thống khu trung tâm của đô thị vệ tinh bao gồm hệ thống trung tâm chuyên nghành cấp Vùng và trung tâm hành chính cấp đô thị. Hệ thống trung tâm chuyên nghành cấp Vùng bao gồm tiếp vận, đào tạo, y tế, giáo dục, công nghiệp, TDTT… được bố trí liên kết với hệ thống giao thông vùng, liên kết đô thị trung tâm đô thị với khu vệ tinh Phú Xuyên, đảm bảo đủ vai trò chia sẻ. Hệ thống trung tâm đô thị bao gồm có trung tâm mới cấp đô thị và trung tâm của khu vực tại thị trấn Phú Xuyên, Phú Minh (hiện hữu).

Đô thị vệ tinh sẽ có xu hướng phát triển mở rộng về phía Tây trong tương lai, được liên kết với vùng xung quanh qua cả hệ thống giao thông quan trọng theo trục Đông – Tây như trục Đỗ Xá – Quan Sơn, TL429 và các trục Đông – Tây khác, liên kết với vùng vành đai tại khu vực ngoại thị nằm phía Tây của đô thị. Các trục liên kết này sẽ có vai trò liên kết đô thị với không gian cảnh quan và hệ thống dân cư nông thôn lân cận và định hình hệ thống khung của đô thị phát triển mở rộng.

Khu vực ngoại thị sẽ có chức năng cân bằng sinh thái, cung cấp quỹ đất dự trữ, và các sản phẩm du lịch sinh thái làng nghề, nông nghiệp chất lượng cao, bảo tồn quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, hê thống công trình di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng…

Cũng theo cả Quy hoạch chung thì tổ chức không gian trung tâm hành chính, thương mại tổng hợp của đô thị vệ tinh nằm trên trục trung tâm từ ga Phú Xuyên tới đường Ngọc Hồi – Phú Xuyên, hệ thống ô bàn cờ kết hợp với hình thức xây dựng mật độ cao, bố trí các công trình công cộng hành chính, văn hóa quan trọng.

(Còn nữa)