Thẻ: kinh tế

Tình trạng thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay (phần 2)

tình trạng thất nghiệp

(Tiếp theo phần 1)

tình trạng thất nghiệp
tình trạng thất nghiệp

Ba là:

Hiệu quả, năng suất lao động trong các ngành kinh tế thấp và có sự khác biệt đáng kể giữa khu vực công nghiệp, khu vực nông nghiệp với và khu vực dịch vụ.

Bốn là:

Tình trạng mất cân đối cung – cầu lao động cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra. Thị trường lao động nước ta chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, nơi có nhiều KCX-KCN, các vùng kinh tế trọng điểm. Nhưng một số tỉnh lại có tình trạng dư cung, đang phải đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp cao.

Năm là:

Nguyên nhân xuất phát từ chính nguồn nhân lực được đào tạo nhưng không đáp ứng được yêu cầu công việc. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không đủ năng lực, trình độ đảm nhận các vị trí trong doanh nghiệp, khiến các nhà tuyển dụng từ chối hoặc phải đào tạo lại.

Sáu là:

Thực tế vấn đề việc làm ở Việt Nam cũng đang gặp khó khăn. Trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động như các công ty chứng khoán, công ty xây dựng…, một số doanh nghiệp giải thể, đóng cửa đã làm mất việc của hàng ngàn lao động.

Bảy là:

Số lượng sinh viên đầu ra mỗi năm quá nhiều. Hiện tại, Việt Nam có hơn 500 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Việc mở cửa ồ ạt các trường đại học với chất lượng đầu vào thấp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm tăng vọt.