Thẻ: khoa học công nghệ

Phát triển nhân lực khoa học và công nghệ

tai-xuong-1
tai-xuong-1
KH&CN

Nhân lực nói chung và khoa học công nghệ nói riêng là nhân tố ảnh hưởng sự phát triển của mỗi quốc gia. Đã có những quốc gia khan hiếm về tài nguyên thiên nhiên, nhưng do phát triển nguồn nhân lực và khoa học công nghệ chất lượng cao nên đạt được thành tựu về phát triển kinh tế xã hội vượt trội, hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa chỉ trong vài chục năm, Ví dụ điển hình là đất nước Nhật Bản.

Để phát triển như bây giờ Nhật Bản có nhiều chính sách đột phá vượt bậc trong đó chú trọng vào phát triển nhân lực khoa học và công nghệ là cần thiết.  nước nhật họ không ngừng học hỏi rèn luyện thời kỳ đó họ thuê các kỹ sư nước ngoài về học và làm. Cho đến ngày nay thì nước Nhật là nơi đào tạo và là nơi thu hút khắp thế giới các nơi đến để học tập.

Qua đó nước ta rút ra kinh nghiệm đào tạo bồi dưỡng chú trọng việc phát triển nhân lực khoa học và công nghệ, bằng các chương trình cụ thể.

Việc nâng cao năng lực nước ta cần thực hiện thông qua nước ngoài hoặc du học tại các nước tiên tiến.

Chú trọng vào ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, các lĩnh vực được ưu tiên. Xây dưnhj được các mục tiêu nhằm đào tạo được phát triển nhân lực khoa học và công nghệ cách hiệu quả nhất.