Thẻ: doanh nghiệp

Chế tài bình đẳng người lao động đi xuất khẩu lao động

họp nghị quyết về vấn đề xuất khẩu lao động

tai-xuong

Đối từ năm 2016 những người đi xuất khẩu lao động và thực tập sinh sang Nhật bi đối xử không tử tế ở các công ty  nghiệp đoàn sẽ bị xủ phạt.

Công ty hay doanh nghiệp nào tiếp nhận lao động người nước ngoài làm việc bắt buộc phải báo cáo cho tổ chức giám sát về tình hình sinh hoạt làm việc của thực tập viên hay là người lao động. chế động tiền lương áp dung như người lao động Nhật nếu đối tượng nào vi phạm phạt như công dân Nhật bản.

Con số người lao động nước ngoài tại Nhật hiện nay lên tới hơn 1,5 triệu người trong đó trung quốc, việt nam, indonexia… chiếm khoảng 10.000 lao động với sự phản ứng gắt gao từ nước ngoài về tình trạng vi phạm nhân quyền đối xử không bình đẳng. với điều tra ban đầu thì khi chưa sang Nhật thì ấn tượng bình đẳng tốt chiếm 97% khi sang Nhật thì số lượng giảm sút còn 58%.

Vì vậy mà các công ty hay tổ chức giám thị chính phủ suy xét đưa ra biện pháp hiệu quả nhất với nội dung:

Tổ chức giám sát thiết lập cơ cấu bộ phận liên kết  thực tập sinh người nước ngoài.

Các nghiệp đoàn nhận tu nghiệp sinh thực tập sinh nước ngoài đi xuất khẩu lao động Nhật Bản phải có nghĩa vụ báo cáo tình hình thực trạng cho tổ chức giám sát .

Yêu cầu thực tập sinh người nước ngoài mọi quyền được bình đẳng như người Nhật Bản.

Tái cơ cấu nguồn nhân lực doanh nghiệp khó khăn

doanh nghiệp thiếu công nhân
hình ảnh
Nhân lực Khó khăn

Theo các chuyên gia đánh giá thời điểm khó khăn như hiện nay thì là cơ hội để doanh nghiệp soi xét lại nhằm điều chỉnh hướng đi phù hợp. cũng theo phân tích trong thời gian dài doanh nghiệp không chú trọng các công tác quản lý quản trị, phát triển nhân lực hoàn thiện hơn về bộ máy nên dẫn đến không thích ứng được với thay đổi hiện nay của cuộc sống và xã hội.

Nếu như các doanh nghiệp con bệnh thì việc tái cấu trúc lại như cuộc phẫu thuật, doanh nghiệp có ý chí mạnh để thay đổi đúng phương pháp sẽ mạng lại hiệu quả tích cực. nhưng điều đó do doanh nghiệp quyết tâm thực hiện hay không.

Trong quá trình tái cấu trúc thì nên bắt đầu bằng việc phân tích môi trường và hiện trạng để đưa ra giải pháp tương ứng.

Từ đó hoàn thành công việc và hoạch định chiến lược phù hợp cho tương lai. Khi tái cơ cấu điều quan trọng chú ý đến quá trình xây dựng đội ngũ nhân sự, đạo tạo nguồn nhân lực có sẵn. xác định nguồn nhân lực dư thừa không cần thiết, xem xét vào các vị trí phù hợp trong doanh nghiệp hay tổ chức.

Bên cạnh đó xem xét lại việc xa thải, cắt giảm những nhân sự không phù hợp và việc làm thiếu hiệu quả, thiếu tinh thần làm việc giảm bớt gánh nặng cho công ty.

Nếu thấy việc thay đổi cần thiết thì dồn mọi nỗ lực và khả năng tạo hiệu quả cao cho doanh nghiệp phát triển.

Dự báo nguồn nhân lực các doanh nghiệp

nhân lực trong bóng tối

Dự báo nguồn nhân lực là nhiệm vụ cần thiết cho mọi quốc gia và là nguồn đánh giá lên kế hoạch của các công ty doanh nghiệp . cũng là nguồn dự báo cho việc hoạch định chỉ tiêu  giải pháp chiến lược nền kinh tế xã hội. là căn cứ ban hành chính sách quản lý của các thời kỳ.

Nguồn nhân lực là một bộ phận dân cư trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. giới hạn độ tuổi lao động theo quy định từng quốc gia.

Dự báo nguồn nhân lực có nhiều nội dung ta chia làm như sau: dự báo số lượng và chất lượng, dự báo cung và cầu nhân lực.

Về mặt số lượng biểu hiện ở số người lao động hay số giờ lao động thực hiện ở các lĩnh vực nền kinh tế. số lượng phụ thuộc vào quy mô nền dân số.

Về chất lượng nhân lực: biểu hiện năng suất lao động. chất lượng càng tốt thì năng suất càng cao, ngoài ra có số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng như sự chăm chỉ, và kỹ năng người lao động, sức khỏe người lao động.

Cung cầu của nhân lực: cầu là về nguôn nhân lực thể hiện yêu cầu lao động của nền kinh tế, vùng lãnh thổ, … cả số lượng và chất lượng. cung là nguồn nhân lực thể hiện số lượng người lao động trên thị trường hiện có và nguồn ở các doanh nghiệp . Phụ thuộc sự đào tạo hiện có nước ta.