Thẻ: công nghiệp

Vai trò các đặc điểm của công nghiệp

images-3
hình ảnh 3
Công Nghiệp

Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn, cung cấp hâu hết tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả ngành nghề kinh tế.

tạo ra nhiều loại sản phẩm cho người tiêu dùng. Thúc đẩy kinh tế nhiều ngành nghề, tạo điều kiện khai thác, hiệu quả trong việc vận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tạo khả năng mở rộng thị trường tạo việc làm cho người lao động tăng thu nhập cũng cố an ninh quốc phòng.

Tạo loại chỉ tiêu đánh giá quốc gia.

Đặc điểm công nghiệp: sản xuất bao gồm hai giai đoạn giai đoạn 1 tác động vào đối tượng chuyên về làm nguyên liệu. giai đoạn 2 chế biến nguyên liệu, tư liệu sản  xuất và vật phẩm tiêu dùng. Và ứng dụng máy móc khoa học vào sản  xuất.

Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ, đồi hỏi nhiều kỹ thuật và lao động trên diện tích nhất định làm ra sản phẩm.

Sản phẩm công nghiệp nhiều loại ngành nghề khác nhau, phân công theo giai đoạn và phối hợp chặt chẽ tạo sản phẩm cuối cùng. Các loại công nghiệp nặng chuyên phục vụ cho sản xuất, công nghiệp nhẹ phục vụ cho tiêu dùng đời sống.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho các khu

red_swan-wallpaper-1280x720
tai-xuong
Họp Chính Sách

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội là khâu đột phá mà nghị quyết đại hội đảng đề ra, trong đó có nguồn nhân lực để phát triển  các khu cụm công nghiệp.

Theo thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020 là 7 khu với diện tích lên đến 2.273ha. và hiện nay có số khu công nghiệp đi vào hoạt động khu công nghiệp phú hà, khu công nghiệp trung hà…

Tuy nhiên phát triển các khu công nghiệp được hoạt động nhưng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, công nhân lành nghề thiếu so với nhu cầu thực tế các doanh nghiệp.

Đại đa số các doanh nghiệp thu hút các kỹ sư công nhân lành nghề vào làm việc nhưng chất lượng lại chưa cao. Vì nguồn nhân lực thực tế nước ta thiếu về thực hành rất nhiều.

Vì vậy để làm tốt nhu cầu cấp bách về nhân lực chúng ta cần quan tâm công tác dự báo, xây dựng kế hoạch  hàng năm đào tạo nguồn nhân lực có sẵn các doanh nghiệp nâng cao tay nghề, Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

tai-xuong-3
tai-xuong-3
Đào Tạo Chuyên Sâu

Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa nhiệm vụ cần thiết cấp bách hiện nay là nâng cao nguồn nhân lực.

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giáo dục và đào tạo được coi là khâu then chốt , quyết định chất lượng nguồn nhân lực, đảng và nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo cùng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực thúc đẩy nhân lực lên cao.

Cải thiện và nâng cao thể lực cho người lao động nước ta.  Nâng cao thể lực là tạo nền tảng cho việc phát triển tri thức, tâm lực của nguồn nhân lực.

Biết cách khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, nhân lực thừa hay thiếu  xác định nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên.

Tăng cường công tác dự báo nguồn nhân lực, nghin cứu đánh giá thực trạng cơ cấu nhân lực hiện có cũng như dự báo nhân lực các ngành nghề, để đảm bảo then chốt cho chiến lược phát triển kinh tế phù hợp.

Xây dựng chính sách tiền lương hợp lý cũng điều quan trọng và là động lực giúp thúc đẩy nâng cao nguồn nhân lực.

Tóm lại để nâng cao chất lượngnguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.