Vai trò các đặc điểm của công nghiệp

images-3
hình ảnh 3
Công Nghiệp

Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, sản xuất ra một khối lượng của cải vật chất rất lớn, cung cấp hâu hết tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất cho tất cả ngành nghề kinh tế.

tạo ra nhiều loại sản phẩm cho người tiêu dùng. Thúc đẩy kinh tế nhiều ngành nghề, tạo điều kiện khai thác, hiệu quả trong việc vận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tạo khả năng mở rộng thị trường tạo việc làm cho người lao động tăng thu nhập cũng cố an ninh quốc phòng.

Tạo loại chỉ tiêu đánh giá quốc gia.

Đặc điểm công nghiệp: sản xuất bao gồm hai giai đoạn giai đoạn 1 tác động vào đối tượng chuyên về làm nguyên liệu. giai đoạn 2 chế biến nguyên liệu, tư liệu sản  xuất và vật phẩm tiêu dùng. Và ứng dụng máy móc khoa học vào sản  xuất.

Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ, đồi hỏi nhiều kỹ thuật và lao động trên diện tích nhất định làm ra sản phẩm.

Sản phẩm công nghiệp nhiều loại ngành nghề khác nhau, phân công theo giai đoạn và phối hợp chặt chẽ tạo sản phẩm cuối cùng. Các loại công nghiệp nặng chuyên phục vụ cho sản xuất, công nghiệp nhẹ phục vụ cho tiêu dùng đời sống.

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *