Tháo “nút thắt” về nhân lực của nhiều địa phương (Phần 2)

Cùng sự phản ánh về vấn đề này, ông Lê Trọng Hân – Phó Giám đốc của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa – đã cho biết: Thanh Hóa có diện tích rất rộng, vị trí địa bàn phức tạp, khuyến công viên các cấp huyện chưa được bổ sung. Phòng Kinh tế hạ tầng cơ sở của mỗi huyện, thị trấn chỉ được có 5 – 7 người, mỗi nhân viên kiêm nhiệm 2 – 3 lĩnh vực nên hoạt động khuyến công không được quan tâm ở đúng mức.

 

Cùng với vấn đề tổ chức, vấn đề về kinh phí và nhân lực cho công tác khuyến công của các địa phương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì số lượng biên chế thì có hạn, nhiều địa phương phải sử dụng lao động hợp đồng, nhưng cũng có địa phương còn thiếu kinh phí nên không có được lực lượng này đã ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động. Với những trung tâm khuyến công đã có thêm nhiệm vụ tư vấn phát triển công nghiệp thì sẽ có thêm kinh phí để bù sang cho hoạt động khuyến công. Tuy nhiên, đối với các trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại sẽ không có phần kinh phí này lại gặp nhiều khó khăn hơn.

Theo như phản ánh của nhiều địa phương, sự không thống nhất về cơ chế tổ chức bộ máy và thiếu nhân lực đang là mômtj nút thắt lớn, gây trở ngại lớn trong quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chương trình khuyến công.

Tuy nhiên, số lượng địa phương khắc phục được vấn đề này chưa nhiều. Đại diện Sở Công Thương Quảng Trị đã đề xuất: Cục Công nghiệp của địa phương (Bộ Công Thương) phải tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về việc xây dựng cơ sở của bộ máy khuyến công, làm cơ sở cho các địa phương tham khảo. Cục sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc hình thành và tổ chức hệ thống khuyến công cấp huyện, xã để thực hiện việc thống nhất trong cả nước.

 

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *