Tháo “nút thắt” về nhân lực của nhiều địa phương (Phần 1)

Theo như phản ánh của nhiều địa phương, sự không thống nhất về tổ chức bộ máy và thiếu nhân lực hiện đang là nút thắt lớn, gây trở ngại trong quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chương trình khuyến công.

Theo ông Nguyễn Thanh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, vấn đề khuyến công là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành Công Thương. Muốn khuyến công có thể phát triển, nguồn nhân lực phải đủ mạnh. Tuy nhiên, trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước chỉ có 40 địa phương đã thành lập trung tâm khuyến công và phát triển công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV hướng dẫn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương trực thuộc UBND cấp tỉnh, 14 địa phương còn lại thành lập trung tâm khuyến công và đã xúc tiến thương mại. “Điều đó chứng tỏ có sự không thống nhất trong vấn đề tổ chức bộ máy và chưa mạnh dạn đổi mới. Cần phải đánh giá lại cụ thể về Thông tư 22 để tìm ra một mô hình tổ chức phù hợp, triển khai thống nhất trên cả nước” – ông Thanh phát biểu.
Cùng với vấn đề tổ chức, vấn đề về kinh phí và nhân lực cho công tác khuyến công của các địa phương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì số lượng biên chế có hạn, nhiều địa phương đã phải sử dụng lao động hợp đồng, nhưng cũng có địa phương thiếu kinh phí nên không thể có lực lượng này đã ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động. Với những trung tâm khuyến công đã có thêm nhiệm vụ tư vấn phát triển công nghiệp thì có thêm kinh phí để bù sang cho các hoạt động khuyến công. Tuy nhiên, với các trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại không có phần kinh phí này lại gặp rất nhiều khó khăn.

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *