Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.1)

          Môi trường pháp lý về khoa học và công nghệ (KHCN) được hoàn thiện hệ thống, đồng bộ, ở điều kiện bình đẳng, rộng mở cho mọi thành phần tham gia vào đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa KHCN. Thị trường công nghệ đang được thúc đẩy phát triển và bước đầu phát huy được vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KHCN với sản xuất, kinh doanh… Và vấn đề đã đặt ra trong năm 2016 đối với Bộ KHCN là hành động quyết liệt để triển khai được các chính sách mới vào cuộc sống, đưa các kết quả nghiên cứu KHCN vào việc ứng dụng, thương mại hóa, sản xuất kinh doanh… góp phần để phát triển KT- XH bền vững.

 

Công phá các sức ỳ trong tư duy làm khoa học của người quản lý và nghiên cứu KHCN

        Trong năm 2015, các công tác chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước của Bộ KHCN đã hướng vào một mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu trong những ngành, những lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp, y-dược, môi trường, thông tin. Trong năm qua, Bộ KHCN đã rất nỗ lực đeo bám, thuyết phục các bộ, ngành liên quan nhằm cụ thể hóa những chính sách mới về KHCN trong bộ Luật KH và CN năm 2013. 7 nghị định, 18 thông tư đã được ban hành cùng với một số thông tư nữa đang được tiếp tục phối hợp xây dựng để thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm các chính sách khoa học. Nhờ đó, môi trường pháp lý về KHCN đã được tập trung hoàn thiện thành hệ thống khá đồng bộ, tạo nên điều kiện bình đẳng, rộng mở cho mọi thành phần có thể tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa KHCN. Thị trường công nghệ đã được thúc đẩy phát triển và bước đầu đã phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động KHCN với sản xuất, kinh doanh thông qua được các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian công nghệ ở quy mô cấp quốc gia, vùng, địa phương.

 

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *