Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.5)

Xem thêm Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.4)

 

        Năng lực sáng tạo của người Việt Nam đã được thể hiện qua chuỗi lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước oanh liệt từ thời cha ông. Trong nền kinh tế tri thức toàn cầu hiện nay, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao phải khơi dậy sức sáng tạo của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và của toàn thể xã hội. Để từ những sáng kiến nhỏ ban đầu cho đến những sáng chế, sản phẩm cụ thể, trong đó không thể thiếu được vai trò của các nhà khoa học, tổ chức khoa học cũng như sự hỗ trợ từ phía Bộ KHCN. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra rằng, bản thân Bộ KHCN cần phải thay đổi mạnh mẽ, từ việc ra những đầu bài nghiên cứu. Muốn hạn chế các đề tài không có địa chỉ ứng dụng, cần giảm thiểu những đầu bài do các viện, các nghiên cứu viên đề xuất, tăng cường ra các đầu bài nghiên cứu từ thực tiễn, các Sở KHCN cần phải đóng vai trò lớn hơn trong tập hợp các yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh thành những đề tài nghiên cứu về khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và triển khai.

        Trong một nền kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng hiện nay, chúng ta không thể đóng cửa chỉ làm khoa học. Hội nhập quốc tế sẽ tiếp cận được những thành tưu KHCN mới nhất, học tập được những kinh nghiệm và ứng dụng của các quốc gia đi trước, kế thừa các thành quả KHCN của nhân loại mà không phải bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu. Qua đó, có thể bớt gánh nặng về tốn kém nguồn lực, chất xám bởi rất nhiều các đề tài nghiên cứu từ đầu của chúng ta thế giới đã được thực hiện và công khai.

About admin

1 Trackback on “Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.5)”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *