Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.6)

Xem thêm Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.5)

Tuy nhiên, việc hội nhập quốc tế đòi hỏi phải có một nguồn lực nhất định. Chính phủ đã tăng cường hội nhập, tham gia vào các tổ chức quốc tế, trong đó có khoa học công nghệ. Bộ KHCN đang quyết tâm xây dựng nên một viện nghiên cứu theo mô hình viện nghiên cứu tiên tiến của nước ngoài (V-KIST), nơi mà có môi trường làm việc tương đương các viện nghiên cứu tại các nước phát triển. Viện này khi bắt đầu đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tập hợp được các nhà khoa học tài năng của Việt Nam bốn phương cùng gây dựng, phát triển đóng góp vào sự phát triển chung của nền KHCN nước nhà.

        Với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KHCN được ban hành trong nhiều năm nay nhưng hiệu quả thực tế còn thấp. Thiết nghĩ, Bộ KHCN cần phải xác định một trong những nhiệm vụ để có thể triển khai chính sách mới trong năm 2016 là việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công trong ngành. Các nhà khoa học cần phải được đào tạo, được đầu tư rất nhiều về nguồn lực, cơ sở vật chất trang thiết bị, sau bao năm như vậy mà không thể tự chủ được thì thật khó hiểu. Giờ đây, bầu sữa ngân sách của nhà nước sẽ được giao dưới cơ chế đặt hàng, chú trọng đến những kết quả đầu ra của sản phẩm, dịch vụ. Việc thay đổi những thói quen, tư duy đã ăn sâu vào suy nghĩ và nếp làm việc không thể trong một sớm một chiều, song yêu cầu về chuyển đổi, thay đổi từ thực tiễn và cá chính sách là không thể khác được. Việc tự chủ về bộ máy và tài chính sẽ được trao quyền chủ động cho các tổ chức KHCN, từ đó thúc đẩy sự tự vận động từ việc trì trệ đến năng động, hiệu quả, tạo ra những thành quả hữu ích của các tổ chức này.

 

About admin

1 Trackback on “Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.6)”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *