Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.4)

Xem thêm Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.3)

Triển khai các chính sách KHCN vào cuộc sống

 

        Trong Hội nghị triển khai các nhiệm vụ của Bộ KHCN vừa qua, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho rằng, Bộ đã rất nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và ban hành nhiều cơ chế, các chính sách mới đổi mới hoạt động KHCN. Năm 2016, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Bộ là triển khai, đưa ra các chính sách, các cơ chế này vào thực tiễn sớm nhất. Đồng thời, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để ban hành các thông tư hướng dẫn việc thực hiện các chính sách mới mà ngành đã nỗ lực xây dựng trong năm qua. Cùng với đó, Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng đã cho biết, năm 2016 được ngành KHCN xác định là một năm triển khai, đưa các kết quả nghiên cứu vào trong ứng dụng, thương mại hóa sản xuất kinh doanh, góp phần vào phát triển KT-XH bền vững, hạn chế các đề tài, dự án không có địa chỉ ứng dụng, để cất ngăn kéo.

        Rõ ràng, để cho đất nước có thể phát triển bền vững, giữ vững được độc lập chủ quyền, từng bước nâng cao thêm thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân thì cần phải có một tiềm lực KHCN đủ mạnh. Thời gian qua, ngành KHCN đã có nhiều nỗ lực nhằm mục đích xây dựng tinh thần KHCN trong cộng đồng, các doanh nghiệp, tuy nhiên các nỗ lực cải cách này mới chỉ là bước đầu. Để các doanh nghiệp thực sự đầu tư vào nghiên cứu, đổi mới công nghệ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã cho rằng, Bộ KHCN cần tiếp tục đeo bám các bộ, ngành để có các cơ chế thực sự thiết thực đối với các doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực sự thấy được rõ lợi ích trong ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ. Đồng thời, Bộ KHCN cần phải là đầu mối cùng với giới khoa học nói chung và các bộ, ngành tích cực cải thiện được môi trường kinh doanh, xóa bỏ độc quyền, ưu ái, để cho nguồn lực xã hội được phân phối thực sự dựa trên sức cạnh tranh và bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp mới dồn sức cho bên R&D; KHCN mới có động lực phát triển.

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *