Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.3)

Xem thêm Hành động để đưa chính sách khoa học công nghệ vào cuộc sống (P.2)

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành KHCN cũng đã nhận thấy rõ nhiều hạn chế cần phải tiếp tục tháo gỡ. Đó là tiềm lực và trình độ KHCN, đội ngũ cán bộ KHCN vẫn chưa thể đáp ứng được yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học mạnh, các viện nghiên cứu, trường đại học đẳng cấp quốc tế, còn thiếu các cán bộ đầu ngành. Do đó, KHCN chưa đóng góp nhiều vào yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào việc tăng trưởng thấp. Trở thành động lực chủ yếu cho việc tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế vẫn là một thách thức lớn của KHCN. Cùng với đó, ngành còn thiếu các hướng đi ưu tiên phù hợp, các chính sách, giải pháp mạnh mẽ để tạo đột phá trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang có lợi thế, vì vậy, chưa hình thành được các ngành mũi nhọn, đạt được trình độ tiên tiến, có khả năng cạnh tranh bình đẳng với các khu vực và thế giới.

        Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân đã thẳng thắn nhìn nhận, bất cập của ngành lớn nhất hiện nay là sức ỳ trong đổi mới về tư duy của những người làm quản lý KHCN, những người trực tiếp làm trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Chúng ta hít thở không khi bao cấp quá dài, khi chuyển sang một cơ chế thị trường, rất nhiều cán bộ khoa học và cán bộ quản lý chưa thể thích nghi kịp với những cơ chế mới của nền kinh tế thị trường. Hoạt động khoa học sẽ không đáp ứng được tính đổi mới, tính linh hoạt và tính đặc thù của thị trường. Một trong số những nguyên nhân dẫn đến yếu kém này là công tác truyền thông KHCN chưa tương xứng được với tốc độ đổi mới của nền kinh tế và chưa tạo ra được tinh thần KHCN trong mỗi người, trong mỗi doanh nghiệp, trong xã hội. Hầu hết các viện, trường, trung tâm nghiên cứu của chúng ta đều dựa vào tài trợ từ ngân sách nhà nước, chưa huy động được đầu tư của xã hội, của doanh nghiệp cho KHCN.

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *