Giải quyết tình trạng thất nghiệp (phần 2)

(Tiếp theo phần 1)

tình trạng thất nghiệp
tình trạng thất nghiệp

Thứ tư: Cần có sự quan tâm, giải quyết của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về vấn đề việc làm- một vấn đề nổi cộm hiện nay.

Thứ năm: Giáo dục ở Việt Nam hiện nay không gắn liền giữa đào tạo và nhu cầu. Chỉ tiêu tuyển sinh được mỗi trường tự đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy mà chưa tiếp cận với nhu cầu việc làm thực tế theo từng ngành. Chính vì thế, số lượng sinh viên ra trường hàng năm đều cao hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế, số lượng sinh viên dư ra sẽ thất nghiệp. Chi phí đào tạo một sinh viên để hoàn thành cả khóa học là không hề nhỏ, vì thế, đặt trong hoàn cảnh sinh viên ra trường thất nghiệp một vài năm khi kiến thức dần bị mai một, thì công sức, tiền bạc đầu tư cho việc học xem như đổ sông, đổ biển

Thứ 6: Tiếp tục chỉ đạo các nhà trường cập nhật chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra tương thích với khung trình độ tham chiếu ASEAN, tăng cường năng lực ngoại ngữ cho sinh viên để chủ động tham gia thị trường lao động ở các nước trong khu vực khi cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành cuối năm 2017.

Tóm lại, tạo công ăn việc làm cho người lao động nói chung và sinh viên sau tốt nghiệp nói riêng là một vấn đề cần được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó không thể giải quyết trong một sớm một chiều, mà đây là vấn đề xuyên suốt của xã hội từ thời kì này qua thời kì khác, cần được Nhà nước quan tâm giải quyết. Trong bài viết, cá nhân tôi xin được đóng góp một vài ý kiến, hi vọng có thể góp phần hạn chế tình trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp hiện nay.

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *